Voordelen van Flex Payrolling

U wilt zich als ondernemer geheel op uw zaak kunnen focussen. Niet bezig zijn met alle administratieve werkzaamheden rond het dienstverband van uw medewerkers. Doordat wij alle arbeidsrechtelijke risico’s en de gehele (loon)administratie van u overnemen, biedt Flex Payrolling  gemak, risicobeperking en financieel voordeel! U bent niet langer verantwoordelijk voor salarisadministratie, fiscale afdrachten en juridische risico’s.

Flex Payrolling biedt vaak betere voorwaarden dan uw huidige CAO tegen lagere kosten, dus uw werknemers hoeven zicht nergens zorgen over te maken.

In het kort de beste voordelen op een rijtje;

 • Geen verplichting om zieke werknemers 2 jaar lang door te betalen
 • Geen risico’s m.b.t. arbeidsovereenkomsten en juridische vraagstukken
 • Geen administratieve handelingen t.a.v. verlening en salarisadministratie
 • Gratis advies m.b.t. personele vraagstukken
 • Geen verplichtingen inzake de Wet Poortwachter
 • U hoeft niet aangesloten te zijn bij een ARBO dienst
 • Geen afdrachten loonheffingen
 • U bent geen juridisch werkgever, dit worden wij
 • Per salarisronde één overzichtelijke factuur
 • Geen extra kosten voor:
  - accountant
  - salarisadministratie (loonstroken en jaaropgaven)
  - aangifte loonheffingen
  - afdrachten premies
  - verwerking alle mutaties in boekhouding
 • Geen administratieve lasten personeelsdossier
  - Contracten
  - Loonbelastingverklaring
  - Kopie legitimatie
 • Geen risico op doorbetaling bij ziekte of ontslag
 • U betaalt alleen voor daadwerkelijk gewerkte uren

Kortom: geen rompslomp of risico’s tegen veel lagere totale kosten