Detachering

Indien een onderneming gebruik wil maken van detachering van Flex Payrolling om werknemers aan te nemen, dan neemt eigenlijk de werkgever contractueel de werknemer niet aan, echter neemt Flex Payrolling uw werknemer in dienst, en daartoe dan ook al het papierwerk, fiscale afdrachten en premies regelt alsmede het pensioen. Dit kan Flex Payrolling optimaal doen aangezien Flex Payrolling een bedrijf is dat van alle schaalvoordelen geniet en daarmee dus op de kosten kan besparen. Het biedt voor u als ondernemer eveneens voordelen aangezien u niet een aparte boekhouding en administratie voor uw personeel nodig heeft. Dit wordt allemaal gedaan door Flex Payrolling.

Omdat u werknemers detacheert via Flex Payrolling bent u niet gebonden aan de in uw vakgebied gewoonlijk voorkomende Collectieve Arbeidsovereenkomst. Dit kan u als ondernemer aardig wat verplichte afdrachten schelen op sectorfondsen en collectieve regelingen waarmee u dus simpelweg bespaart. Toch is het ook belangrijk om de werknemer tevreden te houden en daarom kunt u afhankelijk van de functie en positieve van de werknemer een bepaald CAO volgen.

Wanneer detachering
Detachering is een perfecte oplossing voor de invulling van zowel tijdelijke als structurele vacatures. Bij projectmatige klussen, tijdens pieken in de werkdruk en bij langdurig ziekte en zwangerschapsverlof is detachering dé ideale oplossing. Daarnaast is detachering een goede oplossing bij structurele functies in de zin van een verlengde proeftijd.

 

Wat zijn de voordelen van detachering?

Alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren wordt betaald en niet bij ziekte en verzuim, vakantietoeslagen en eindejaarsuitkeringen, administratieve rompslomp van onder meer de salarisadministratie, hoge pensioenkosten.

Behalve de besparing op bovengenoemde kosten, heeft detachering het voordeel dat zowel de opdrachtgever als de werknemer op een gemakkelijke en flexibele manier tijdens de detacheringsperiode kunnen uitzoeken of ze op structurele basis samen verder willen gaan.